Snickarsnack

Snickare har många ord som inte är helt enkelt att förstå för lekmannen, så kallat snickarsnack. Här får de lite av snickarsnacket:

 • Bits – Löstagbara metalbitar som sätts längst ut på skruvmejseln eller skruvdragaren som anpassas till den skriv som ska skruvas i.
 • Bjälke – Mycket kraftigt virke som ligger horisontellt och har en bärande funktion.
 • Bjälklag – Ett antal bjälkar i under golvet på 30 eller 60 cm mellanrum.
 • Bröstpanel – En vägg som har vertikal panel från golvet upp till cirka 90-110 cm höjd.
 • Bärlina – En kraftig regel som används ofta för att bära upp övriga reglar i syfte att öka stabiliteten i bjälklaget.
 • Cang – Slang för centimeter.
 • Dikt an – Placera någon ting direkt på utan mellanrum.
 • Drevremsa – Isolering som petas in som isolering mellan fönster och huset under fodret. Kan även vara mellan dörr och hus.
 • Dymling – Kraftig träplugg som används för att fästa reglar, vanligt i timrade hus.
 • Foga – Att fylla igen luftgapet mellan två delar, t.ex. i badrum.
 • Fogis – Slang för fogsvans.
 • Foder – Den trälist som täcker mellanrummet mellan fönster alternativt dörr och huset.
 • Gera – Snedsågning av lister för att minska mellanrummet mellan lister. Vanligt är att gera 45°.
 • Hammarband – Takstolsstöd.
 • Katt – Pinne som ger avståndsguidning för att sätta läkt på tak.
 • Kortling – Träregel som sätts bakom material som är svåra att skruva i för att enkelt kunna sätta upp tyngre föremål. Vanliga i badrum om gipsväggar används.
 • Kvartsstav – en list som används för att täcka in exempelvis hörn
 • Läkt – Tunnare virke som är klenare än en regel.
 • Nägla – Äldre slang för att spika
 • Plank – Virke som brukar vara minst 170 mm i bredd.
 • Regel – Normalt virke som är 45 x 45 mm.
 • Skråa – Spika i spiken eller borra in skruven snett i en regel.
 • Snörslå – Snöre märkt med färgad krita för att kunna dra helt raka streck över långa avstånd.
 • Smyg – Fördjupningen vid dörrar och fönster.
 • Spackla – Fylla ut hålrum och ojämnheter på en vägg eller i ett golv.
 • Sträva – Virke som korsslås för att en konstruktion ska bli stabil.
 • Syll – En bräda på en betongplatta på vilken väggen står.
 • Tass – Del av takstol som sticker ut utanför väggarna.
 • Taknock – Högst upp på taket eller takstolen.
 • Takstol – De byggelement som skapar stommen i taket.
 • Tum – Ett längdmått på 25.4 mm som används enbart för att ange tvärsnittsdimensioner på virke.
 • Trossbotten – Ofta brädor som håller upp isoleringen i ett golv.