Snickarskämt

Snickare har i allmänhet en trevlig och skämtsam attityd och chargong vilket har gett upphov till många skämt. Några av de vanligare är:

  • Snickaren har rakvatten i vattenpasset.
  • Snickaren bad lärlingen hämta ögonmåttet i lådan.
  • Snickaren bad praktikanten att leta reda på synvinkeln.
  • -Nej inte den skruvmejseln, sa snickaren, det ska vara den för vänsterhänta!


Synvinkeln är den vinkeln man ser saker från, bildligt talat